Cennik

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra sprawiedliwości w sprawie stawek wynagrodzeń za tłumaczenia poświadczone, ceny od 1.1.2024 będą kształtować się następująco:  

Tłumaczenia pisemne:
 1. Wierzytelne: (strona obejmuje 1125 znaków, stronę rozpoczętą liczy się za całą, dotyczy to strony WYKONANEGO tłumaczenia)
  – z j. niemieckiego na j. polski: 45,00 zł [do trzech stron cena 50,00 zł]
  – z j. polskiego na j. niemiecki: 58,00 zł [do trzech stron cena 60,00 zł]
 2. Zwykłe (strona obejmuje 1800 znaków)
  – z j. niemieckiego na j. polski: 55,00 zł
  – z j. polskiego na j. niemiecki: 60,00 zł
 3. Teksty specjalistyczne (głównie medyczne) lub wymagające dużych nakładów związanych z edycją (wykresy, tabele, kopiowanie obrazów, pliki w postaci nieedytowalnej czyli PDF):
  – z j. niemieckiego na j. polski: 65-70,00 zł
  – z j. polskiego na j. niemiecki: 75,00-80,00 zł

Liczbę znaków oblicza się łącznie ze spacjami!

Tłumaczenia ustne konsekutywne:
 • Minimalna stawka rozliczeniowa w obrębie Krakowa to blok 2 godzinny czyli 500 zł.  Każda następna godzina kosztuje 150 zł.  Dotyczy to np.  tłumaczenia rozmów biznesowych, u notariusza, w USC itp.
 • Tłumaczenie ustne podczas ślubu (USC) kosztuje 500 zł.
 • 1000 zł/dzień (tłumaczenie wyjazdowe 8 godzin pracy+ ew. nocleg i wyżywienie)
Dla stałych Klientów oraz w przypadku dużych zleceń ceny są indywidualnie negocjowane. Na niższe ceny mogą liczyć także Klienci zlecający i odbierający  tłumaczenia przez Internet [dotyczy tłumaczeń zwykłych]  
Terminy:
Termin zwykłydo 5 stron rozliczeniowych dziennie.
Termin przyspieszony – powyżej 5 stron rozliczeniowych dziennie (50% ceny).
Zlecenia z terminem realizacji tego samego dnia liczone są jako tłumaczenia ekspresowe (100% ceny netto).
Zlecenia przekazywane w piątek po godzinie 18.00 z poniedziałkowym terminem realizacji traktowane są jak zlecenia przyspieszone ( 50% ceny netto)
Warunki płatności [zaliczka, przelew, gotówka] po uzgodnieniu,
Odbiór gotowych tłumaczeń: wysyłka pocztą elektroniczną- tylko tłumaczenia zwykłe – lub tradycyjną oraz osobiście po uzgodnieniu.
DOKUMENTY SAMOCHODOWE W CENIE 100 ZŁ  – odbiór za dwie godziny. 
Ewentualne reklamacje dotyczące wykonanych tłumaczeń należy składać w ciągu 14 dni od odebrania gotowego tłumaczenia.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w myśl art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego