kontakt

Monika Zielińska 

ul. Spółdzielców 8/67 (klatka V, II piętro)
30-682 Kraków
kom: +48 607 093 963

NIP 6761057927

E-mail: monika@tlumacz-niemiecki.net

E-mail: monika.akcent@gmail.com

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana/państwa danych osobowych jest firma:
Monika Zielińska Akcent Tłumaczenia z siedzibą w Krakowie, ul. Spółdzielców 8/67.
• Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe w przypadku tłumaczeń poświadczonych. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia ich do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Dane te będą przechowywane przez 3 lata.
• Podanie nr dowodu osobistego lub adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do Twojej identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięte po odbiorze zlecenia.
• Przetwarzanie zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu danych osobowych, zarówno Twoich, jak też osób trzecich  jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci elektronicznej kopii tłumaczeń) przechowywane przez jeden rok od dnia odbioru tłumaczenia.
• Do faktury za tłumaczenie należy podać dodatkowe dane niezbędne do jej wystawienia, a wynikające z przepisów podatkowych, nakładających na Ciebie taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów skarbowych (obecnie 5 lat)
• Masz prawo żądania od administratora:
 dostępu do dotyczących Ciebie danych,
 dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu,
 prostowania tych danych,
 usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.
• Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania tłumaczenia.
• Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.