Tłumaczenia specjalistyczne

Wykonuję także tłumaczenia tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin, chociaż jak każdy tłumacz posiadam określone specjalizacje.
Należą do nich między innymi:
  • budownictwo i inżynieria  (np. dokumentacje, SIWZ-y, projekty)
  • budowa maszyn i urządzeń (wszelkiego rodzaju instrukcje, podręczniki użytkownika, opisy techniczne)
  • ubezpieczenia i nieruchomości ( operaty szacunkowe, ogólne warunki ubezpieczeń)
  • produkcja kruszyw naturalnych i betonu towarowego (wytwórnie betonu towarowego stacjonarne i mobilne, linie technologiczne,  zakłady wydobywcze, zakłady przeróbcze)
  • ochrona środowiska, BHP (przepisy, zalecenia, instrukcje stanowiskowe, instruktaże)
  • dokumentacja spółek prawa handlowego (umowy, protokoły)
  • medycyna (karty leczenia szpitalnego, wyniki badań)
  • religia
  • historia sztuki