oferta

Tłumaczenia pisemne wierzytelne

 • wszelkiego rodzaju akty notarialne, prawne, wszelkie dokumenty sądowe, stanu cywilnego oraz urzędowe
 • świadectwa szkolne, świadectwa pracy
 • dokumenty spółek i firm
 • dokumenty samochodowe [Niemcy, Austria, Szwajcaria]

Tłumaczenia pisemne -zwykłe i  specjalistyczne

 • budownictwo, inżynieria, architektura
 • budowa maszyn i urządzeń wszelkiego rodzaju
 • przemysł wydobywczy, geologia
 • produkcja i technologia betonu towarowego
 • ochrona środowiska
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • prawo, nieruchomości
 • rachunkowość i podatki, ubezpieczenia
 • dokumentacja spółek prawa handlowego
 • medycyna (ogólnie)
 • religia

Tłumaczenia ustne (konsekutywne)

 • Rozmowy handlowe, negocjacje, wszelkiego rodzaju spotkania biznesowe, zebrania zarządu, zgromadzenia wspólników
 • Sytuacje wymagające obecności tłumacza przysięgłego (USC, notariusz, policja, egzamin na prawo jazdy itp.)

Przykładowe rodzaje wykonywanych przeze mnie tłumaczeń:

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń (np. kruszarki, pogłębiarki, przesiewacze, hydrocyklony, linie technologiczne betoniarni i otaczarni, pakownie itp.)
 • dokumentacja przetargowa – [całość dokumentacji, min. specyfikacje istotnych warunków zamówienia, opis robót, kosztorysy, pytania oferentów itp.]
 • dokumenty dotyczące jakości (certyfikaty, świadectwa zgodności, świadectwa zakładowe, Karty materiałowe itp)
 • referaty, wyniki badań klinicznych, informacje o lekach
 • oferty handlowe,  zeznania i kontrole podatkowe (także bilanse),
 • wszelkiego rodzaju umowy, teksty reklamowe i marketingowe
 • korespondencja handlowa i urzędowa
 • teksty o tematyce ogólne

  Ważne informacje dotyczące współpracy:

 •  Wszystkie informacje przekazane mi w celu wykonania zlecenia (teksty, pamięci tłumaczeniowe, glosariusze) traktuję w sposób poufny. Zlecenia przyjmuję pocztą elektroniczną, faksem lub osobiście (po telefonicznym uzgodnieniu).
 • Wszystkie tłumaczenia wykonuję osobiście (podzlecanie jedynie na życzenie i za zgodą Klienta oraz wyłącznie w przypadku dużych projektów)
 • Nie ponoszę odpowiedzialności za błędy w tekstach przedłożonych do tłumaczenia.
 • Nie jestem uprawniona do dokonywania na życzenie Klienta jakichkolwiek zmian w treści przedłożonych dokumentów.
 • Pisownia nazw własnych w dokumentach urzędowych zawsze według oryginału.
 • Posiadam ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności.