Tłumaczenia uwierzytelnione

Tłumaczenia uwierzytelnione

Wymóg tłumaczenia uwierzytelnionego dotyczy wszelkiego rodzaju dokumentów do przedłożenia w urzędach lub instytucjach, którego tego wymagają.
Chodzi tu przede wszystkim o dokumenty:
  • stanu cywilnego (akt urodzenia, ślubu, zgonu, itp.)
  • akty notarialne (umowy kupna, umowy darowizny, umowy założycielskie, umowy ustanowienia itp.)
  • wszelkie dokumenty sądowe (wyroki, postanowienia itp.)
  • świadectwa szkolne, świadectwa pracy
  • dokumenty spółek i firm (umowy, statuty, wpisy do rejestru, sprawozdania, często bilanse)
  • dokumenty samochodowe (Niemcy, Austria, Szwajcaria)